LA FINESTRA. Col·legi Claver

Per descobrir formes de geometria en l’arquitectura (alumnes de 1er de primària)

Realitzat amb Mireia Martín Grima