FEM CIUTAT. LA PANERA

Apropiació i anàlisi de l’espai urbà. La ciutat ideal, diversa i plural.

Realitzat amb Pau Forns Agulló i Maite Sainz de la Maza