Feng Shui

L’arquitectura i el Feng Shui

 

El Taoisme parla de les tres sorts que influeixen en la vida humana: la del Cel, la de l’home i la de la Terra: La primera té a veure amb les nostres circumstàncies personals, com la família a la que pertanyem o el context en el que vivim; la sort de l’home té a veure amb les nostres accions (honestedat, perseverança i altres), la sort de la Terra es refereix a les energies de l’espai on vivim o treballem sobre les quals pot incidir de manera molt significativa el Feng shui.

Amb freqüència, s’utilitza aquest art  de manera banal,  amb productes comercialitzats que donen un caràcter xinès a un lloc.

A partir de la formació rebuda durant dos anys a l’ Escuela de Feng Shui natural de Barcelona , la subtilesa i senzillesa són el nostre gran  instrument quan ho incorporem a les obres noves o reformes.

Una casa ha de ser un lloc on viure, sobretot on viure-hi feliç, un lloc on créixer i compartir la vida amb altres persones. Per ser feliç, és important la bona salut, les bones relacions amb les altres persones i també la prosperitat que assolim.

El Feng Shui,  és una gran eina,  que reforça la bona naturalesa d’un espai: d’un habitatge o bé d’un lloc de treball. En els nostres projectes és sempre un punt de partida. Podem resumir alguns aspectes  importants que són presents en tots els casos:

L’accés

Per on entrem i com definirà en certa mesura; les relacions humanes,  salut i els aspectes laborals de les persones que ocupen una casa, es pot reforçar o molestar l’economia i la salut dels habitants d’una casa.

El dormitori

És essencial escollir molt bé el lloc on es dorm i no tan sols des del Feng Shui, sinó també  amb la tria dels materials i dels colors que utilitzarem, buscant eficiència, sostenibilitat en el procés de construcció, evitant els camps electromagnètics, elèctrics i també les condicions del subsòl que poden afectar significativament la salut.

Les peces principals

Preveure entrades de llum i ventilació naturals en punts més favorables, pot fer-se sempre millor des de les primeres fases projectuals, i sens dubte, incidirà positivament en l ‘ús d’un espai.

Circulacions i formes

Com es transita per un lloc, com es relacionen entre si els diferents espais marca també, inequívocament l’adequat funcionament. Per exemple, passadissos molt llargs i rectes  acceleren l’energia o Chi d’una casa, tal com enfrontar dues portes de dos dormitoris pot contribuir a una confrontació entre les persones que els ocupen.

Buidat neteja i ordre

Són tres factors fonamentals que poden estancar o dinamitzar l’energia d’un espai. Un lloc col.lapsat i desendreçat no pot acollir objectius ni reflecteix ordre mental de les persones que l’ocupen.

Materials, colors i formes i la teoria dels 5 elements.

Es important respectar a cada lloc els elements favorables, seguint la teoria dels cinc elements, i buscar la manera d’equilibrar i harmonitzar cada sector.

Segons la tradició els cinc elements són foc, terra, metall,  aigua i fusta: A cada element  li correspon algun color i una forma. El vermell és foc, el groc terra, el blanc metall, el blau aigua i el verd fusta.

De vegades hi ha estrelles enfrontades que conviuen en un àmbit (per exemple si trobem foc i fusta)  i llavors,  cal aplicar una cura, en canvi, altres cops ja hi ha una bona relació entre estrelles i en aquests casos, només cal recolzar les estrelles més favorables.