QUÈ T'OFERIM?

Projectes d’obra nova i rehabilitació

Cada projecte d’obra nova o rehabilitació requereix una atenció molt personalitzada i específica, nombroses reunions, visites per conèixer el solar o l’edifici a rehabilitar i sobretot establir la imprescindible complicitat i empatia amb els clients per saber donar resposta a les necessitats plantejades. En la nostra tasca, incorporem un curós treball de disseny que integra Feng Shui i pautes de bioconstrucció, així com de sostenibilitat i eficiència energètica, a través dels plànols que completem amb imatges 3D en el procés d’elaboració del projecte i una posterior direcció d’obra, en la que hi ha un acompanyament sitemàtic fins a la finalització de la construcció. La nostra més gran satisfacció sempre és, la que obté la nostra clientela.

Exemple 1

Rehabilitació integral habitatge unifamiliar de 200m2.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui a partir de 6.000 euros

  • Preu direcció d’obres 3.000 euros

Exemple 2

Casa unifamiliar 250 m2 aïllada ubicada a una distancia <50 km.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui  a partir de 15.000 euros
  • Preu direcció d’obres a partir de 4.000 euros

Exemple 3

Casa unifamiliar entre mitgeres 150 m2 ubicada a una distancia <50 km.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui a partir de 8.000 euros
  • Preu direcció d’obres 2.500 euros

Documents tècnics

 

Certificats

Certificats de solidesa i altres documents tècnics.

 

A partir de 150 euros

 

 

 

CEE (Certificacions energètiques)

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament estan obligats a tenir un certificat energètic, també conegut com a certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la Generalitat.

A partir de 100 euros

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

 A partir de 96 euros
Pack (CEE+Cèdula), a partir de 180 euros

 

 ITE (Inspecció tècnica d’edificis)

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

 

A partir de 200 euros
(200 euros+20 euros /entitat)

 

Valoracions

Valoracions per establir un valor de mercat a un immoble per herències, relació de patrimoni, compra vendes i altres.

 

A partir de 150 euros

 

 

Feng Shui i bio-construcció

El Feng Shui, literalment vent i aigua, és un art mil.lenari de tradició taoista que estava a l’antiga Xina, en mans dels més poderosos, per harmonitzar i fer més favorable una construcció.  Hi ha moltes escoles diferents, algunes basades en les formes,  altres més aviat en càlculs matemàtics i astronòmics. Nosaltres treballem amb l’escola de les estrelles voladores integrant-ho als nostres projectes i també fent estudis puntuals per habitatges o empreses existents.

Tallers educatius

Preparem tallers d’arquitectura per alumnes de primària, secundària o adults amb la finalitat d’educar i sensibilitzar en àmbits artístics, socials, històrics on l’arquitectura esdevé una poderosa eina transversal.
Preu a partir de 300 euros