GEOMETRIA. Col·legi Claver.

Per descobrir formes de geometria en l’arquitectura (alumnes de P5)

Realitzat amb Mireia Martín Grima